Trường đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên năm 2018 như sau: sau khi đăng thông báo tuyển dụng trên website, Nhà trường nhận được 50 hồ sơ đăng ký ứng tuyển vị trí giảng viên. Qua 2 vòng xét tuyển (vòng 1: sơ tuyển hồ sơ; vòng 2: phỏng vấn trực tiếp), Hội đồng tuyển dụng đã tuyển chọn được 19 ứng viên (danh sách phía dưới) đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Thủ tục ký hợp đồng làm việc được ký vào lúc 8h00 ngày 28/11/2018 tại phòng Tổ chức hành chính.

Loading...