IUH thông báo Mốc thời gian thi tốt nghiệp các khóa hệ niên chế đợt tháng 6 năm 2018
Mốc thời gian thi tốt nghiệp (đợt thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2018) các khóa hệ niên chế – cao đẳng nghề khóa 6,7,8,9.
1. 7h30 Thứ Bẩy Ngày 09/06/2018: Thi môn Chính trị, 13h30 thi lý thuyết môn chuyên ngành (tự luận, 120 phút).
2.7h30 sáng Chủ Nhật Ngày 10/06/2018: Thi lý thuyết môn Cơ sở cho khối Kinh tế, Ngoại ngữ (tự luận, 120 phút). Thi Thực hành nghề cho khối Công nghệ (thời gian thi từ 1 đến 3 ngày tùy theo nghề, không quá 8 giờ/ ngày).

tb_ke_hoach_thi_xet_tot_nghiep_dot_thang_6_nam_2018-page-002

Link: Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

Loading...