IUH tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học đợt 2 năm 2017

IUH tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học đợt 2 năm 2017
Căn cứ quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèo theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDDT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDDT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDDT;
Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học – từ trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học, đợt 2 năm 2017.
Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng, cao đẳng nghề, có ngành, chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển. Phương thức tuyển sinh: căn cứ trên kết quả học tập của bậc cao đẳng.
Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình chung toàn khóa học từ 5.0 trở lên đối với thang điểm 10 (đào tạo theo hệ thống niên chế); từ 2.00 trở lên đối với thang điểm 4 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ). Thời gian đào tạo: 18 tháng.
Hình thức đào tạo và tốt nghiệp: Học ngoài giờ hành chính, đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng đại học – hình thức đào tạo vừa làm vừa học. Học phí năm học 2017-2018: 565.000 đồng/ tín chỉ.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 28 tháng 1 năm 2018.
tb_185-page-001 tb_185-page-002