IUH tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ CĐ và CĐ nghề lên trình độ ĐH đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng và cao đẳng nghề lên trình độ đại học đợt 1 năm 2017: