Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông theo hình thức Vừa làm Vừa học từ trình độ Cao đẳng và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học đợt 2 năm 2016.
Đối tượng tuyển sinh là: có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có ngành – chuyên ngành đã được đào tạo phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký xét tuyển.
Phương thức tuyển sinh: xét tuyển từ bảng Kết quả học quả của hệ cao đẳng. Điều kiện: Điểm trung bình chung toàn khóa học từ 5,0 trở lên đối với thang điểm 10; từ 2,00 trở lên đối với thang điểm 4 (tín chỉ).

 

Loading...