Sinh viên Công Nghiệp

IUHers nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 2016

153

IUHers nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 2016
Đối tượng là các bạn học sinh sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các học kì sau:
– Miễn, giảm học phí nộp bổ sung của học kì I, II năm học 2015-216
– Miễn, giảm học phí nộp của học kì I năm học 2016-2017 đợt 2.
– Hỗ trợ chi phí học tập của học kì I năm học 2016-2017.

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.