Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo đến sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 lưu ý các nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị trước khi bảo vệ
– Sinh viên trong mỗi nhóm chuẩn bị bài thuyết trình trên Power Point, posters (tối đa 3 poster/nhóm), lưu ý tải về slide nền buổi bảo vệ khóa luận (Đính kèm theo thông báo này).
– Sinh viên trong mỗi hội đồng (khoảng 7 nhóm) chuẩn bị: 2 bó hoa, 1 đĩa trái cây, một lẵng hoa để bàn, một máy tính chung chép sẵn bài thuyết trình trên Power Point của các nhóm và slide nền.
– 13h00 ngày 4.5.2019 các nhóm sinh viên lên phòng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (Theo danh sách công bố trên website của khoa trước ngày 4.5.2019) dán poster, kê bàn ghế, thử máy chiếu, copy slides … và đợi giảng viên kiểm tra đồng ý mới được ra về.

Loading...

2. Tại ngày bảo vệ (Ngày 5.5.2019)
– Sinh viên mặc đồng phục hoặc áo dài (theo nhóm), đeo thẻ sinh viên.
– 7h00: Các nhóm sinh viên lên phòng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trang trí hoa, trái cây, trưng bày sản phẩm, chuẩn bị máy tính, máy chiếu, tham quan (đọc, quan sát) sản phẩm, posters của các nhóm.
– 7h50: Thành viên hội đồng tham quan sản phẩm, posters của các nhóm. (Fb/svIUH)
– 8h00: Hội đồng bắt đầu làm việc, lần lượt từng nhóm lên bảo vệ theo thứ tự trong danh sách theo 2 bước:
(1) Sinh viên trình bày quá trình thực hiện dự án, nội dung chính của dự án: Tất cả các bạn trong nhóm đều phải trình bày với tổng thời gian 10 phút (Chia từng phần nội dung cho từng bạn trình bày).
(2) Thành viên Hội đồng nhận xét, trao đổi và đặt câu hỏi, nhóm sinh viên trả lời: 15 phút
Nhóm trước kết thúc, tiếp tục đến nhóm sau lên bảo vệ theo 2 bước trên.
– Kết thúc buổi bảo vệ:
+ Hội đồng tổng hợp điểm và thông báo điểm bảo vệ cho sinh viên.
+ Sinh viên tặng hoa cho các thành viên hội đồng và chụp hình lưu niệm.
+ Nếu sinh viên có bất cứ thắc mắc gì về điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp phải trao đổi với các thành viên hội đồng để được giải đáp ngay trong buổi bảo vệ. Trong trường hợp cần phúc khảo, sinh viên phải thực hiện các thủ tục phúc khảo ngay cuối buổi bảo vệ, khoa sẽ thành lập hội đồng phúc khảo ngay cuối buổi bảo vệ. Mọi việc chậm trễ sẽ không được giải quyết.

3. Sau khi bảo vệ
Chậm nhất 3 ngày sau khi bảo vệ, sinh viên phải hoàn thành khảo sát 2 nội dung sau trên trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến tại địa chỉ: lms.faa.iuh.edu.vn.:
(1) Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp.
(2) Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy và học tập theo phương pháp PBL.
Những sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được cập nhật điểm khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống.

TP.HCM ngày 26 tháng 4 năm 2019
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Th.S Cồ Thị Thanh Hương

* Tải thông báo KLTN tại đây

Loading...