Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp IUH năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017 cho đợt xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016; tháng 6 và tháng 8 năm 2017 từ ngày 10/11/2017 đến ngày 18/11/2017. Địa điểm tại Hội trường E.4 (hội trường phân hiệu, cơ sở). Các bạn sinh viên đủ điều kiện (đã xét tốt nghiệp) đăng ký nhận bằng tại khoa trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp.

lpb