Kế hoạch lễ tốt nghiệp IUH – Đợt tốt nghiệp tháng 1, 6, 8 năm 2016

Trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch làm lễ tốt nghiệp cho các bạn tân cử nhân, tân kỹ sư thuộc các bậc, các hệ đào tạo tốt nghiệp tháng 1, tháng 6 và tháng 8 năm 2016. Thời gian từ ngày 7 tháng 11 năm 2016 đến ngày 17 tháng 11 năm 2016. Địa điểm tại Hội trường A7 và hội trường ở các cơ sở. Các bạn đã được xét công nhận tốt nghiệp vui lòng liên hệ sớm với Khoa chuyên ngành để đăng ký tham gia lễ Bế giảng + Đặt cọc tiền mượn áo Cử Nhân để dự lễ tốt nghiệp trước ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp.

  • Chú ý: khoa Quản trị Kinh doanh lùi lại ngày 18.11.2016 nhé.