Lịch bế giảng, phát bằng tốt nghiệp năm 2019 dành cho các đợt xét tốt nghiệp: tháng 12 năm 2018, tháng 6 và tháng 10 năm 2019. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 tại Hội trường E4 (cơ sở chính); hội trường phân hiệu, cơ sở.
Sinh viên đăng ký nhận bằng tại đơn vị đào tạo (khoa/ viện) trước ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Đơn vị đào tạo chủ động bố trí cho hợp lý số sinh viên đến làm Lễ, đảm bảo số ghế ngồi cho sinh viên và phụ huynh (khoảng 400 sinh viên nhận bằng phía dưới và 200 phụ huynh trên lầu) tại Hội trường E4.

Loading...