Nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH9, DH5TC, DH10VL, CD16, NC7, NC9LT và các khóa học trở về sau.

1. Kế hoạch xét dự thi và thi tốt nghiệp hệ Niên chế
– Từ ngày 18/03/2019 đến 20/05/2019, các đơn vị tiến hành xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các sinh viên hệ niên chế nộp đơn đ8ang ký dự thi tốt nghiệp trên hệ thống phần mềm quản lý học vụ.
– 15h00 ngày 24/05/2019, họp Hội đồng thi và xét tốt nghiệp thông qua danh sách sinh viên được xét dự thi tốt nghiệp.
– Sáng 1/6/2019: thi tốt nghiệp môn Chính trị (tự luận, 120 phút); Chiều 1/6/2019 thi môn Lý thuyết chuyên ngành (tự luận, 120 phút).
– Ngày 2/6/2019: Sáng thi tốt nghiệp môn Lý thuyết Cơ sở cho khối Kinh tế và Ngoại ngữ (tự luận, 120 phút).
– Từ 2/6/2019 đến 4/6/2019: thi tốt nghiệp môn Thực hành cho các lớp khối Công nghệ.
– Từ 3/6/2019 đến 6/6/2019: chấm thi và nhập điểm thi tốt nghiệp. Fb/svIUH
– Từ 7/6/2019 đến 11/6/2019: Nhận đơn phúc khảo và tiến hành chấm phúc khảo.
– Ngày 14/6/2019: Hoàn tất nhập điểm phúc khảo.

Loading...

2. Xét tốt nghiệp (tín chỉ).
Từ ngày 18/3/2019 đến 14/6/2019: các đơn vị đào tạo nhận đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên hệ tín chỉ. Trong quá trình nhận đơn, (Fb/svIUH) các đơn vị đào tạo đồng thời đề xuất xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ trên hệ thống phần mềm quản lý học vụ và đưa ra hướng xử lý (nếu có sai sót).
Sau ngày 14/6/2019: Hội đồng thi và xét tốt nghiệp sẽ họp thông qua danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Lưu ý: Đối với các sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, thực hiện nghĩa vụ quân sự.. được gia hạn thêm không quá 1 năm sau thời hạn tối đa hoàn thành chương trình đào tạo, các đơn vị đào tạo nhận đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên quá thời hạn học tập tối đa gửi về phòng Đào tạo.
* Các thắc mắc học vụ, sinh viên liên hệ Giáo vụ khoa, theo dõi website của khoa thường xuyên hơn.

Loading...