Kết quả tuyển dụng giảng viên IUH năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên năm 2017 như sau:
Sau khi đăng tải thông báo tuyển dụng trên website, Nhà trường nhận được 60 hồ sơ đăng ký ứng tuyển vị trí giảng viên. Qua hai (2) vòng xét tuyển: vòng 1 là sơ tuyển hồ sơ, vòng 2 là phỏng vấn trực tiếp, Hội đồng tuyển dụng đã tuyển chọn được 13 ứng viên và 2 ứng viên (xét đặc cách) đáp ứng các tiêu chuẩn trở thành Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh (danh sách kèm theo).
Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tiến hành thủ tục ký hợp đồng làm việc vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại phòng Tổ chức – Hành chính. Nay thông báo đến ứng viên và cán bộ, viên chức toàn Trường biết để thực hiện.

tb_175a-page-002