Mốc thời gian thi tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2019 các lớp Cao đẳng nghề khóa 8,9,10

Ngày 7/12/2019 – Thứ 7: thi môn Chính tị, thi lý thuyêt môn chuyên ngành (tự luận, 120 phút).
Ngày 8/12/2019 – Chủ nhật: thi lý thuyết môn cơ sở cho khối Kinh tế, ngoại ngữ (tự luận, 120 phút); thi thực hành nghề cho khối công nghệ (1 – 3 ngày, tùy theo nghề, không quá 8 giờ/ ngày).

Loading...

Thông báo về việc ra đề thi tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng nghề đợt tháng 12/2019

Loading...