Mức thu học phí IUH năm học 2019-2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định: Quy định mức học phí đối với sinh viên các hệ đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh năm học 2019-2020, áp dụng trong năm học 2019-2020 và thay thế các văn bản về quy định mức thu học phí trước đây liên quan đến nội dung trên. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, khoa, viện và toàn thể sinh viên đang theo học tại Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Loading...

Có thể thấy Khóa 15 (đại học, đầu vào 2019) với mức thu 550k/ tín chỉ; K14 là 540k/ tín chỉ. Loại hình CLC của K15 là 850k/ tín chỉ; với K14 CLC thì Kinh tế 830k/ tín chỉ, Công nghệ 790k/ tín chỉ.

Với Cao đẳng K20 (đầu vào 2019): Kinh tế 300k/ tín chỉ, Công nghệ 350k/ tín chỉ.

Đặc biệt, ở Phân hiệu Quảng Ngãi thì hệ đại học đầu vào năm 2019 có mức thu học phí: kinh tế 245k/ tín chỉ, công nghệ 275k/ tín chỉ.

Loading...