Rà soát Danh sách sinh viên (dự kiến) nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018

Các bạn sinh viên xem danh sách tại đây. (Nhớ check kĩ sheet).
Sinh viên phản hồi nhanh (NẾU CÓ SAI SÓT) về GIÁO VỤ KHOA/ VIỆN (giờ hành chính), hạn chót ngày 20/05/2019. Nếu điểm đủ và đúng thì kiên nhẫn chờ thông báo nhé.

Sau đó, theo kế hoạch, các đơn vị đào tạo (khoa, viện) kiểm tra, tổng hợp thông tin thắc mắc về KẾT QUẢ HỌC TẬP của sinh viên được cấp học bổng gửi về Phòng Đào tạo.

Loading...