Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên đào tạo trình độ Đại học chính quy chất lượng cao.
Thời gian nộp: từ 14/11/2016 – 18/12/2016
Sinh viên có thể nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán (nhà E) hoặc qua Ngân hàng Agribank (tại tất các chi nhánh, quầy giao dịch) hoặc nộp trực tuyến từ Vietinbank qua trang http://thanhtoanhocphi.iuh.edu.vn
Vui lòng đọc kỹ file dưới:

(Phòng đào tạo – Ảnh: DHQT12ETT)

Loading...