TALKSHOW: Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 – Thách thức và Cơ hội

Ngày nay thế giới đang ở đỉnh cao của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0), với xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống Thực- Ảo (Cyber-Physical Systems – CPS), mạng lưới vạn vật kết nối internet (Internet of Things – IoT) và điện toán đám mây (Cloud Computing).
Chưa bao giờ trong lịch sử, con người lại đứng trước nhiều cơ hội lẫn rủi ro như thời kì hiện tại. Vậy thì Công nghiệp 4.0 sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế nói chung và đến khởi nghiệp và công ăn việc làm của từng người dân nói riêng.
Hiểu được điều quan trọng ấy cùng mong muốn cốt yếu là mang thông tin cần thiết về một “làn sóng mới” của xã hội có tác động mạnh mẽ đến kinh tế tới cho sinh viên giúp các bạn chủ động tìm hiểu và tự tin trình bày quan điểm cá nhân của mình về vấn đề trên nên Khoa kế toán kiểm toán sẽ tổ chức buổi talkshow này.
– Thời gian: 7h-11h, thứ 7 ( ngày 03/06/2017)
– Địa điểm: Hội trường E4
Link đăng ký tham gia : https://goo.gl/Ht5Ok5
IMG_0438
* Lưu ý: Khoa Kế toán Kiểm toán yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên Đại học khóa 9, cao đẳng khóa 16, DHKT11DTT, Thành viên CLB AAC, BCH Đoàn khoa KTKT; Sinh viên các khóa khác (10,11,12…) Khuyến khích tham gia; để đăng ký tham gia làm cơ sở đánh giá điểm rèn luyện.
* Ngoài nội dung trên Ban chủ nhiệm khoa sẽ phổ biến các thủ tục cần thiết trước khi sinh viên tốt nghiệp.