Thành lập Quỹ khởi nghiệp sinh viên IUH với 5 tỉ đồng

Nhằm tạo điều kiện giúp sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến thành lập “Quỹ khởi nghiệp sinh viên IUH” với 5 tỉ đồng.