Hiện tại các lớp mở đợt 1 của học kỳ 2 (năm học 2019-2020) đã ổn định và bắt đầu giảng dạy từ ngày 30/12/2019. Phòng Đào tạo bắt đầu cho SV đăng ký đợt 2 nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên không đăng ký được đợt 1 và các em SV muốn cải thiện điểm, Khoa Ngoại ngữ nhận đơn mở lớp của SV (theo thông báo số 119 ngày 25/9/2019):

– Từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 12/01/2020: thời gian sinh viên đăng ký học phần.

Loading...

– Từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 16/01/ 2020: thời gian Nhà trường hủy lần 1 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng.

– Từ ngày 13/01/2020 đến 16h30 ngày 14/02/2020: thời gian sinh viên đóng học phí.

– Từ ngày 12/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020: thời gian Nhà trường hủy lần 2 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng và khóa lớp các học phần sinh viên đã đóng học phí.

– Từ ngày 17/02/2020: thời gian học tập chính thức đợt 2 học kỳ 2.

* Các bạn sinh viên khoa khác: trực tiếp liên hệ với giáo vụ khoa của mình để giải quyết thắc mắc, yêu cầu.

Lưu ý:

– Các đơn vị nhắc nhở các em SV của các lớp đã khóa tiếp tục đóng học phí. Ngày 06/01/2020 phòng Đào tạo sẽ đẩy các SV không đóng học phí ra khỏi danh sách lớp đã khóa của đợt 1.

– Các em SV vẫn tiếp tục được đăng ký vào các lớp đã khóa trong tuần đầu của HK2 (30/12/2019 đến 03/01/2020). SV mua đơn (trệt nhà C) và xuống phòng Đào tạo từ ô số 6 đến 10 sẽ được các chuyên viên hỗ trợ đăng ký vào các lớp “đã khóa”.

Loading...