Thông báo chi tiền học bổng Học kỳ 2 năm học 2017-2018

1. Đối với cơ sở chính:

Loading...

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian bắt đầu nhận tiền từ 8h00 ngày 17/6/2019 đến 30/7/2019.

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền từ 8h00 ngày 17/6/2019 đến hết ngày 30/7/2019. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

– Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Đại học loại xuất sắc. Xem danh sách tại đây tải về

– Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Đại học loại giỏi. Xem danh sách tại đây tải về

– Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng chuyên nghiệp xuất sắc, giỏi. Xem danh sách tại đây tải về

– Cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề loại xuất sắc, giỏi, khá. Xem danh sách tại đây tải về

Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 xem tại đây

Loading...