Thông báo chi tiền học bổng Học kỳ 2 năm học 2017-2018

1. Đối với cơ sở chính:

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian bắt đầu nhận tiền từ 14h00 ngày xx/xx/2019 đến xx/xx/2019.

– Sinh viên đại học đạt loại giỏi các ngành thuộc Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Khoa Động lực, Khoa Hóa, Khoa May, Khoa Nhiệt Lạnh, Khoa CNTT, Viện SHTP, Viện Môi Trường nhận tiền tại quầy số 1.

– Sinh viên đại học đạt loại giỏi các ngành thuộc Khoa Luật, Khoa Kế toán, Khoa QTKD, Khoa TCNH, Khoa TMDL, Khoa Ngoại ngữ nhận tiền tại quầy số 2.

– Sinh viên đại học đạt loại xuất sắc; sinh viên cao đẳng chính quy đạt loại xuất sắc, giỏi; sinh viên cao đẳng nghề có thành tích cao nhận tiền tại quầy số 5.

2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền từ 14h00 ngày xx/xx/2019 đến hết ngày xx/xx/2019. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

Danh sách sinh viên nhận tiền học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 xem tại đây

Loading...