Sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ miễn, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập của học kỳ II năm học 2018-2019 và bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 đã được hội đồng xét duyệt.

Địa điểm nhận tiền: phòng Tài chính Kế toán (trệt nhà E): quầy số 1 (tiền miễn giảm học phí); quầy số 2 (tiền hỗ trợ chi phí học tập).

Thời gian nhận từ ngày thông báo đến hết 31/05/2019. Sáng: 8h – 11h, chiều 14h-16h00 (từ T2 đến T6). Quá thời hạn, Trường thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước và bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. (Fb/svIUH)

Thủ tục: sinh viên đến nhận tiền vui lòng mang theo: biên nhận nộp hồ sơ (bản chính), biên lai thu tiền học phí của học kì được miễn giảm (bản chính), thẻ sinh viên hoặc CMND (bản chính). Không giải quyết nhận thay.

Chi trả miễn giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và chi bổ sung các học kỳ trước. Xem danh sách tại đây tải về (nhận tiền tại quầy số 1).

Chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2018-2019. Xem danh sách tại đây tải về (nhận tiền tại quầy số 2).

Loading...