Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập năm 2019

Đối tượng nhận tiền là các sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của học kỳ 1 năm học 2019-2020 và bổ sung của năm học 2018-2019 đã được hội đồng xét duyệt
Sinh viên nhận tiền tại Phòng Tài chính Kế toàn (trệt nhà E): quầy số 1 (nhận tiền miễn, giảm học phí); quầy số 2 (nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập).

Thời gian nhận tiền: sáng 8h – 11h, chiều 14h – 16h từ Thứ 2 đến Thứ 6. Hạn chót : 31/12/2019. Quá thời hạn này, Nhà trường thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước và bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.
Thủ tục nhận tiền: Sinh viên mang theo các giấy tờ sau:
– Biên nhận nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (bản chính)
– Biên lai thu tiền học phí của học kỳ được miễn, giảm học phí (bản chính)
– Thẻ sinh viên hoặc CMND (bản chính).
Lưu ý: không giải quyết nhận thay.

Loading...