Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất thông báo Đăng ký học lại Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất

Theo chỉ đạo của thầy Nguyễn Minh Luận (Giám đốc Trung tâm) và sự chấp thuận của Phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục QP&TC sẽ mở các lớp học lại, trả nợ cho 2 môn học: Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
Thời gian học dự kiến: Từ 02/07/2018 đến 31/07/2018
Đối tượng: Tất cả sinh viên các khóa, các hệ đào tạo trong toàn trường có nhu cầu trả nợ (cải thiện) 2 môn học trên
Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/06/2018.
Địa điểm đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm (V2), Điện thoại: 028.38940390 – số nội bộ 111
Sinh viên lưu ý: Lớp chỉ được mở khi đạt số lượng theo quy định nhà trường.

Loading...