Tất cả sinh viên có nhu cầu học lại trả nợ 2 môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. Dự kiến hạn chót đăng ký ngày thứ 3 ngày 25/06/2019.

Thời gian học: từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019.

Loading...

Sinh viên đăng ký học lại trực tiếp tại văn phòng trung tâm GDQP & GDTC (V2).

Sinh viên đăng ký học lại theo mã học phần môn học như thường lệ, trực tiếp trên website trường giống như các môn học khác.

Mọi thắc mắc liên hệ: Văn phòng trung tâm, V2 – ĐT: 028.38940390 – 840 hay 028.38940390 – 111

Lưu ý:

Sinh viên sau đóng tiền phải giữ biên lai đưa cho giảng viên dạy cho mình để nhập học. Sau khi kết thúc chương trình học đưa biên lai cho giáo vụ trung tâm để nhập điểm

Tất cả sinh viên đăng ký phải theo đúng mã học phần của môn học lại.

Thời gian học của tất cả sinh viên đăng ký là 1 buổi cố định trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 cho 1 môn học (không trùng lịch học các môn khác).

 

Loading...