Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHCN ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 3 năm học 2018-2019 như sau:
1. Thời gian đăng ký học phần và đóng học phí:
– Từ ngày 11/03/2019 đến hết ngày 24/03/2019, các khoa chuyên ngành: mở lớp học phần, xếp thời khóa biểu.
– Thời gian đăng ký học phần: từ ngày 25/03/2019 đến ngày 28/04/2019.
– Thời gian hủy học phần lần 1 (đã đăng ký, nhưng chưa đủ số lượng): 29/04/2019 đến hết 05/05/2019.
– Thời gian đóng học phí: từ ngày 20/04/2019 đến 16h30 ngày 24/05/2019
– Thời gian hủy lần 2 (đã đóng học phí, nhưng không đủ số lượng): 27/05/2019 đến 02/06/2019
– Các lớp chính thức học: 02/06/2019
– Fanpage trường: www.facebook.com/svIUH
* Các lưu ý khi đăng ký học phần:
– Nơi giải đáp thắc mắc và hướng dẫn về đăng ký học phần: GIÁO VỤ KHOA.
* Giải thích ý nghĩa các từ khóa liên quan đăng ký học phần:
– Chờ sinh viên đăng ký: sinh viên có thể đăng ký và tự hủy.
– Chấp nhận mở lớp: Lớp đã có công nợ, sinh viên bắt đầu đóng học phí. Sinh viên vẫn có thể đăng ký, nhưng không thể tự hủy.
– Khóa lớp: Lớp học phần đã chính thức cho học, và được lên lịch báo giảng.
* Hình thức nộp học phí:
– Khuyến khích sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, lưu ý đóng trước hạn nộp trực tiếp 02 ngày.
– Nộp học phí trực tiếp ở phòng Tài chính Kế toán (tầng trệt nhà E).


* Hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua ngân hàng.
* Tiến độ đào tạo năm học 2018-2019

 

Loading...

 

Loading...