Thông báo: Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và nghỉ học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2019

– Căn cứ Công văn số 9087/VPCP-KGVX, ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2020;
Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-ĐHCN ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường lịch nghỉ lễ, Tết như sau:

Loading...

1. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2019
Sinh viên toàn trường được nghỉ học vào chiều thứ Ba ngày 19/11/2019 và cả ngày thứ Tư (20/11/2019). Phòng Đào tạo và các đơn vị đào tạo bố trí lịch học phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường.

2. Tết Dương lịch 2020
Sinh viên toàn trường nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Tư, ngày 01/01/2020 (một ngày).

3. Tết Nguyên đán Canh Tý
Sinh viên toàn trường được nghỉ từ thứ Hai ngày 20/01/2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết Chủ Nhật ngày 9/2/2020 (nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý). Thứ Hai ngày 10/2/2020, tất cả sinh viên toàn trường thực hiện học tập theo thời khóa biểu.

Loading...