Phụ cấp của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020 dự kiến sẽ thay đổi đáng kể nếu mức lương cơ sở được tăng từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,6 triệu đồng theo đề xuất của Chính phủ.

1. Phụ cấp theo quân hàm

Loading...

Theo Bảng 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư 79/2019/TT-BQP, phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được tính theo hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở. Nếu mức lương cơ sở năm 2020 được dự kiến là 1,6 triệu đồng thì mức phụ cấp theo quân hàm được áp dụng như sau.

2. Phụ cấp tăng thêm nếu kéo dài thời gian tại ngũ

Theo Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm, hạ sĩ quan, binh sĩ được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hiện hưởng.

Mức phụ cấp nếu kéo dài thời gian tại ngũ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%.

Trong đó:

Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%

Như vậy, mức phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ cũng sẽ được tăng tương ứng nếu mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng.

Hình minh họa (Nguồn internet)

3. Phụ cấp khuyến khích

Cũng tại Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ, hàng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích mức 0,2 so với mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức phụ cấp khuyến khích tăng từ 298.000 đồng/tháng lên 320.000 đồng/tháng.

4. Trợ cấp một lần khi xuất ngũ

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ. Cụ thể:

Trợ cấp xuất ngũ một lần = Số năm phục vụ tại ngũ x 02 tháng tiền lương cơ sở​

5. Trợ cấp tạo việc làm

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ.

– Mức trợ cấp này hiện nay là: 1,49 triệu đồng x 6 = 8,94 triệu đồng.

– Mức trợ cấp dự kiến 2020 là: 1,6 triệu đồng x 6 = 9,6 triệu đồng.

Nội dung nêu trên căn cứ tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP.

Như vậy, ngoài mức phụ cấp quân hàm, các khoản phụ cấp khác như phụ cấp khuyến khích với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ; trợ cấp một lần khi xuất ngũ; trợ cấp tạo việc làm khi xuất ngũ…cũng sẽ tăng cao đáng kể nếu đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng trong năm 2020 của Chính phủ được chính thức thông qua.

Theo thukyluat.vn

Loading...