TOP 10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018

Theo bảng xếp hạng thường niên do Times Higher Education công bố, cơ sở giáo dục của Singapore giữ hạng cao nhất trong năm thứ ba liên tiếp.

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 1

Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc

Vị trí: Daejeon, Hàn Quốc
Xếp hạng: 10
Sinh viên: 9.464
Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên: 10,6
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 9%
Tỷ lệ nữ-nam: 20:80

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 2

Đại học Quốc gia Seoul

Vị trí: Seoul, Hàn Quốc
Xếp hạng: 9
Sinh viên: 26.470
Số sinh viên trên giảng viên: 12,6
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 11%
Tỷ lệ nữ-nam: Không rõ

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 3

Đại học Tokyo 

Vị trí: Tokyo, Nhật Bản
Xếp hạng: 8
Sinh viên: 26.000
Số sinh viên trên giảng viên: 6,7
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 10%
Tỷ lệ nữ – nam: Không rõ

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 4

Đại học Trung văn Hương Cảng

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc
Xếp hạng: 7
Sinh viên: 18.072
Số sinh viên trên giảng viên: 17,3
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%
Tỷ lệ nữ – nam: Không rõ

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 5

Đại học Kỹ thuật Nanyang

Vị trí: Singapore
Xếp hạng: 6
Sinh viên: 25.499
Số sinh viên trên giảng viên: 16,3
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%
Tỷ lệ nữ – nam: 48:52

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 6

Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc
Xếp hạng: 5
Sinh viên: 10.214
Số sinh viên trên giảng viên: 23,1
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%
Tỷ lệ nữ – nam: Không rõ

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 7

Đại học Hong Kong    

Vị trí: Hong Kong, Trung Quốc
Xếp hạng: 4
Sinh viên: 18.364
Số sinh viên trên giảng viên: 23
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 42%
Tỷ lệ nữ – nam: 54:46

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 8

Đại học Bắc Kinh

Vị trí: Bắc Kinh, Trung Quốc

Xếp hạng: 3
Sinh viên: 42.136
Số sinh viên trên giảng viên: 8,9
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 16%
Tỷ lệ nữ – nam: 47:53

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 9

Đại học Thanh Hoa

Vị trí: Bắc Kinh, Trung Quốc

Xếp hạng: 2
Sinh viên: 42.089
Số sinh viên trên giảng viên: 13,7
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 9%
Tỷ lệ nữ – nam: 32:68

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018 - 10

Đại học Quốc gia Singapore

Địa điểm: Singapore
Xếp hạng: 1
Sinh viên: 30.602
Số sinh viên trên giảng viên: 17
Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 30%
Tỷ lệ nữ – nam: 51:49

Theo Kim Ngân (Zing)