Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 7/2019 chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Với 76 tiết, học phí 1tr1/ khóa, khai giảng thường xuyên, ghi danh tại A1.1 (khoa CNTT) từ 1/7/2019. Giữa tháng 7 học – giữa tháng 9 thi (dự kiến); Đầu tháng 8 học – giữa tháng 10 thi (dự kiến).

* Các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Loading...