Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 7/2020 chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Với 76 tiết, học phí 1tr1/ khóa, khai giảng thường xuyên, ghi danh tại A1.1 (khoa CNTT) từ 15/6/2020. Giữa tháng 7 học – giữa tháng 9 thi (dự kiến); Đầu tháng 7 học – cuối tháng 8,9 thi (dự kiến).

* Các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Hướng dẫn đăng ký: Sinh viên chuẩn bị 02 ảnh 3×4 và ghi danh trực tiếp tại văn phòng trung tâm tin học (cạnh A1.01).

Loading...