Trung tâm tin học IUH thông báo chiêu sinh tháng 7/2020 chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. Với 76 tiết, học phí 1tr1/ khóa, khai giảng thường xuyên, ghi danh tại A1.1 (khoa CNTT) từ 7/7/2020.

* Các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Hướng dẫn đăng ký: Sinh viên chuẩn bị 02 ảnh 3×4 và ghi danh trực tiếp tại văn phòng trung tâm tin học (cạnh A1.01).

Loading...

* Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản: Được cấp cho thí sinh khi thi đạt 6 mô đun cơ bản sau theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản:
– Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU01)
– Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU20)
– Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU03)
– Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU04)
– Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU05)
– Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU06).

* Đề thi Ứng Dụng CNTT theo Quy định mới
Đề thi mới gồm 02 phần thi: thi trắc nghiệm và thi thực hành trên máy tính được bảo mật an toàn theo quy chế thi.
– Bài thi trắc nghiệm: gồm 40 câu, được trích ra ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của trung tâm tổ chức thi và được chấm hoàn toàn tự động trên máy.Thời gian thi trắc nghiệm là 30 phút.
– Bài thi thực hành: do Ban Đề thi của Trung tâm tổ chức thi xây dựng và được kiểm duyệt theo đúng quy định của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi. Thời gian thi thực hành là 120 phút bao gồm các nội dung theo chuẩn kiến thức của chứng chỉ.

Loading...