Sinh viên Công Nghiệp

Trườпɡ ƌại học ƌược tυγển siпɦ, ƌào tạo Thạc sĩ ɓằпɡ hìпɦ тɦức тɾực tυγến

111

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký ban hành Thông tư số 23 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ; thay thế Thông tư số 15.

Điểm mới đáng chú ý là quy chế cho phép thi tuyển theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy, công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp. Hình thức này giúp tuyển sinh không bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các vấn đề bất khả kháng khác. Bên cạnh đó, quy chế cho phép công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm liên thông giữa các trình độ giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Ngoài ra, quy chế cũng cho phép đào tạo trực tuyến không quá 30% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo; cho phép đánh giá trực tuyến với điều kiện bảo đảm sự tin cậy, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đóng góp không quá 50% trong số điểm học phần. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh và bất khả kháng khác, công tác đào tạo và đánh giá trực tuyến các học phần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trường đại học được tuyển sinh, đào tạo Thạc sĩ bằng hình thức trực tuyến

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.