Tổng hợp Bộ tài liệu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin có đáp án. IUHers hy vọng nó sẽ giúp các bạn hệ thống hóa những nội dung kiến thức quan trọng của môn học này, là tài liệu bổ ích để phục vụ cho quá trình ghi nhớ và test bài nhanh môn Mác – Lênin.

Đề thi cũ (physic forum): https://drive.google.com/file/d/0BxChv5NKnPPiNDZNajZFaVpzaTQ/view

Bộ đề + Đáp án trong sách: https://docs.google.com/document/d/1xJGuP2dJP2RmfLaTPBo5_A_SNwbA_q7-mKBVGXY4dqA/edit
Bộ đề 689 câu trắc nghiệm: https://drive.google.com/file/d/0BxChv5NKnPPiS2ZfUDc2ZGg0cms/view

70 câu: https://drive.google.com/file/d/0BxChv5NKnPPiSDgtUDRmcDdLVWc/view
300 câu: https://drive.google.com/file/d/0BxChv5NKnPPidXhnMTI5YnpzaHc/view
400 câu: https://drive.google.com/file/d/0B1r4uuaXNgqnSmk3RDRDQXU1N28/view?usp=sharing

(IUHers tổng hợp)

Loading...