Bộ tài liệu tham khảo môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam – IUH

Tài liệu lý thuyết Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam (1) – Click tải về.

Đề cương Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam (2) – Click tải về.

Hình ảnh có liên quan

~ Nội dung mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp giảng viên bộ môn về nội dung ôn tập.

Loading...