Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Giáo dục quốc phòng, an ninh là chương trình chính khóa trong các trường của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh…

Các trường đại học, cao đẳng thực hiện kế hoạch phân luồng, đào tạo tổ chức đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc các trường quân sự.

Loading...

Một số trường đại học, cao đẳng khác không thuộc quy định đưa sinh viên vào học tập, rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh thực hiện tổ chức dạy, học theo kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch học tập, rèn luyện giáo dục quốc phòng – an ninh được thực hiện trong năm học thứ nhất hoặc năm thứ hai.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên được cấp Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh để xác nhận kết quả học tập. Sinh viên được cấp chứng chỉ khi điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5 điểm trở lên và tại thời điểm cấp chứng chỉ, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Loading...