Đây là danh sách tổng hợp các khoa/ viện của trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Khoa/ viện còn được gọi là “đơn vị đào tạo”, quản lý trực tiếp sinh viên thuộc các chuyên ngành do khoa đào tạo.

Giáo vụ khoa là một cầu nối giữa sinh viên và khoa/ viện về các vấn đề liên quan học vụ. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng khoa/ viện theo bảng hướng dẫn chuyên ngành thuộc khoa và địa điểm văn phòng khoa/viện phía trên.
Về các website của khoa/ viện. Mỗi đơn vị đào tạo (khoa/viện) sẽ có 1 website riêng, nằm trong hệ thống tên miền của nhà trường: www.IUH.edu.vn.
Các thông báo hướng dẫn của khoa/viện sẽ được đưa lên trang web của từng đơn vị, hoặc cả thông báo trên văn phòng.
Các bạn truy cập vào website trường theo đường link www.IUH.edu.vn , chú ý menu “cơ cấu tổ chức”:

Bạn muốn tìm hiểu khoa/ viện nào thì click vào các menu:

Thông tin chi tiết sẽ có ở website khoa/ viện.

 

Loading...