ĐỀ CƯƠNG CUỐI KỲ MÔN VĂN HÓA ĐA QUỐC GIA IUH
Câu hỏi:
1. Hãy nêu văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng của các quốc gia Nhật Bản, Hy Lạp, Ai cập, Brazil, Đan
Mạch
2. Nêu nguồn gốc khởi sinh, tư tưởng chính và 1 số đặc điểm chính của đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo Phật
3. Nêu 5 lễ hội đặc trưng: Thời gian, Địa điểm, Nội dung, Ý nghĩa lễ hội
(Lưu ý: Nội dung, câu hỏi mang tính tham khảo. Vui lòng chú ý thông báo trực tiếp của giảng viên)

1. Đề cương Văn hóa đa quốc gia (tải tại đây) – Thư Bùi
2. ĐỀ CƯƠNG CUỐI KỲ MÔN VĂN HÓA ĐA QUỐC GIA IUH

Loading...