Cách đây hơn 8 tháng, Nhà trường đã ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện (gọi tắt là “điểm rèn luyện”) ký ngày 19 tháng 04 năm 2017. Điểm rèn luyện là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên năm (05) mặt đánh giá, theo thang điểm 100. Quy định Điểm rèn luyện IUH được áp dụng với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh, bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2017-2018.

IUHers.com sẽ tổng hơp, trích đăng một số câu hỏi thường gặp trong đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên IUH ở phía dưới. Phần cuối sẽ là toàn bộ nội dung của Quy định (13 file hình ảnh), khá là dài.

Loading...

1. ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN LÀ GÌ? THANG ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Trả lời: Đánh giá rèn luyện là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên. Điểm rèn luyện là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên 05 tiêu chí đánh giá, theo thang điểm 100, cụ thể:
+1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập – Từ 0 đến 20 điểm
+2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường – Từ 0 đến 25 điểm
+3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội – Từ 0 đến 20 điểm
+4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng – Từ 0 đến 25 điểm
+5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện – Từ 0 đến 10 điểm
Điểm rèn luyện ở từng tiêu chí đánh giá không được phép vượt quá khung điểm quy định.

2. ĐIỂM RÈN LUYỆN DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
Trả lời: Kết quả xếp loại rèn luyện từng học kỳ của sinh viên được ghi trong bảng điểm cuối mỗi học kỳ và kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học được ghi chung trong bảng điểm kết quả học tập khi sinh viên tốt nghiệp ra trường. Điểm rèn luyện là một trong những tiêu chí quan trọng để xét khen thưởng, xét học bổng trong quá trình học tập, đồng thời là căn cứ quan trọng để sinh viên sau khi ra trường thể hiện bản thân trước nhà tuyển dụng. Điểm rèn luyện dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học, theo mức như sau:
1 Từ 90 đến 100 điểm – Xuất sắc
2 Từ 80 đến dưới 90 điểm – Tốt
3 Từ 65 đến dưới 80 điểm – Khá
5 Từ 50 đến dưới 65 điểm – Trung bình
6 Từ 35 đến dưới 50 điểm – Yếu
7 Dưới 35 điểm – Kém

3. SINH VIÊN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ ĐIỂM RÈN LUYỆN?
Trả lời: Sinh viên đạt mức điểm rèn luyện tối thiểu 50 (xếp loại “Trung bình”) khi thực hiện tốt các yêu cầu đối với người học: chấp hành các quy định, quy chế, nội quy nhà trường, văn hóa IUH – Đại học Công Nghiệp TP.HCM; tham gia sinh hoạt lớp; thực hiện tốt công tác nội, ngoại trú; chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ chương trình Giáo dục định hướng đầu năm.

21587063_219172905285158_6128341142308772377_o

4. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG ĐIỂM RÈN LUYỆN?
Trả lời: Sinh viên gia tăng điểm rèn luyện của mình bằng cách (có minh chứng cụ thể):
– Tham gia các hoạt động ngoại khóa do Trường hoặc địa phương tổ chức;
– Thành viên hoạt động tại các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Trường;
– Làm bài thu hoạch Giáo dục định hướng đầy đủ;
– Tham gia và hoàn thành nhiệm vụ công tác ban cán sự lớp, công tác Đoàn – Hội;
– Hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của Lớp, Khoa, Viện, Trường;
– Đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

5. TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ TRỪ ĐIỂM RÈN LUYỆN?
Trả lời: Trong thời gian người học bị kỷ luật:
– Mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Khá.
– Mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung Bình.
– Mức đình chỉ học tập thì sẽ không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ
– Mức buộc thôi học thì không được đánh giá kết quả rèn luyện.

6. CÓ ĐƯỢC BẢO LƯU ĐIỂM RÈN LUYỆN KHI SINH VIÊN CHUYỂN KHÓA KHÔNG? NẾU ĐƯỢC THÌ SINH VIÊN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC BẢO LƯU ĐIỂM?
Trả lời: Sinh viên được bảo lưu điểm rèn luyện đã được công nhận khi chuyển khóa. Việc bảo lưu và chuyển điểm do nhà trường thực hiện. Trường hợp sinh viên khi đã chuyển khóa vẫn tham gia tích lũy điểm rèn luyện cùng với khóa sau được xem như đánh giá kết quả rèn luyện mới và nhà trường sử dụng kết quả này để thực hiện đánh giá về sau.
Sinh viên chuyển trường, khi được sự đồng ý của 2 bên cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả điểm rèn luyện, và tiếp tục được đánh giá ở học kì tiếp theo.

7. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?
Trả lời: Kết quả rèn luyện từng học kỳ, năm học và toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng – kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm và các ưu tiên khác theo quy định.
Kết quả rèn luyện toàn khoá học của sinh viên là căn cứ để xét tốt nghiệp và được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập khi tốt nghiệp ra trường. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được xem xét biểu dương, khen thưởng. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

22256386_1544675808931487_2964974213232683955_o

8. TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ XÉT NGỪNG HỌC, THÔI HỌC THEO QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN?
Trả lời: Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém (điểm rèn luyện <50) trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo. Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

9. ĐIỂM RÈN LUYỆN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÉT CHUYÊN NGÀNH VÀ XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP KHÔNG?
Trả lời: Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học, thôi học, khi đó sẽ không được xét chuyên ngành và tốt nghiệp.

10. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN NHƯ THẾ NÀO?
Trả lời: Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của từng học kỳ được thực hiện theo quy trình sau:
❖ Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên trang web do Nhà trường cấp, căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân tự đánh giá vào phiếu theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định.
❖ Bước 2: Tích lũy điểm rèn luyện khi tham gia các hoạt động, phong trào rèn luyện.
❖ Bước 3: Họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Do Giáo viên chủ nhiệm tổ chức và hướng dẫn. Chú ý là phải trên 50% ý kiến đồng ý của tập thể lớp.
❖ Bước 4: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp khoa, viện họp xem xét kết quả đánh giá của khoa, viện và chuyển kết quả về Phòng Công tác sinh viên.
❖ Bước 5: Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm tổng hợp các nội dung đánh giá thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp Hội đồng cấp trường.
❖ Bước 6: Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất kết quả đánh giá. Trình Hiệu trưởng công nhận kết quả.
❖ Bước 8: Công bố kết quả đánh giá rèn luyện để sinh viên kiểm tra, thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung (nếu có).
❖ Bước 9: Kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện đã được trường cập nhật tại website nhà trường, căn cứ vào quyết định chính thức từ Hiệu trưởng.

11. NẾU KHÔNG THAM GIA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SẼ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? CÓ BỊ NGỪNG HỌC HAY KHÔNG?
Trả lời: Nếu sinh viên không tham gia đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ nào sẽ bị trừ điểm rèn luyện dựa trên mức điểm tối thiểu của học kỳ đó. Sinh viên không tham gia đánh giá kết quả rèn luyện chưa bị xét ngừng học nếu không rơi vào trường hợp xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp.

22051212_223535948182187_8754779630675859097_o

12. KHI CẦN LIÊN HỆ HOẶC TƯ VẤN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN, SINH VIÊN LIÊN HỆ Ở ĐÂU?
Trả lời: Phòng Công tác Sinh viên (nhà D) chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này.
Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên có thế đến trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên trong giờ làm việc (giờ hành chính).

13. KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KHÔNG CẬP NHẬT ĐỦ CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ SV ĐÃ THAM GIA, TẠI SAO NHƯ VẬY?
Trả lời: Điểm rèn luyện tích lũy của sinh viên đạt được từ việc tham gia các hoạt động do trường cập nhật dựa trên kết quả thống kê của các đơn vị tổ chức. Có một số trường hợp thống kê thiếu hoặc sai, dẫn đến kết quả rèn luyện của sinh viên không được cập nhật đủ hoạt động đã tham gia. Khi gặp trường hợp này, sinh viên báo lại với đơn vị chủ quản tổ chức các hoạt động này để bổ sung, điều chỉnh, cụ thể:
– Đối với hoạt động do trường tổ chức: Phòng Công tác Sinh viên;
– Đối với hoạt động Đoàn – Hội tổ chức: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

14. TẠI SAO KHI HỌP LỚP THÔNG BÁO ĐIỂM RÈN LUYỆN, NHƯNG SAU KHI TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM, CÓ TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI ĐIỂM? KHI GẶP TRƯỜNG HỢP NHƯ TRÊN, SINH VIÊN PHẢI LÀM GÌ?
Trả lời: Điều này xảy ra do lý do:
– Khi họp lớp, Sinh viên chưa quan tâm đến điểm rèn luyện. Khi lớp trưởng công bố điểm rèn luyện tại Lớp, Sinh viên không khiếu nại, thắc mắc để giải quyết ngay.
– Khi gặp trường hợp này, sinh viên có thể khiếu nại, giải trình, bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện của mình sau khi trường công bố kết quả đánh giá. Thời gian thực hiện khiếu nại, giải trình, bổ sung được thông báo cùng với kết quả đánh giá, thông thường từ 01 đến 02 tuần đầu tiên của học kỳ kế tiếp. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Công tác sinh viên (nhà D), sinh viên sẽ được hướng dẫn đầy đủ.

Dưới đây là chi tiết nội dung Quy định Điểm rèn luyện IUH
Link tải FULL (13 file hình, tải xong nhớ giải nén – UnRAR) : https://goo.gl/WxX4zs

Loading...