IUH hướng dẫn thực hiện quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018

hp2018-page-001

hp2018-page-002

hp2018-page-003

hp2018-page-004

hp2018-page-005

hp2018-page-006

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
– Cơ sở chính: phòng Công tác sinh viên (nhà D)
– Các cơ sở: Phòng giáo vụ và Công tác sinh viên
– Thời gian học kỳ I: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 10/2017
– Thời gian học kỳ II: Từ đầu học kỳ II đến hết tháng 02/2018
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị HSSV liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được giải đáp.

(Ảnh: Trần Trung Tiến)

Loading...