Phòng đào tạo trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM  thông báo về quy chế học vụ mới (áp dụng từ năm 2014), các bạn sinh viên vui lòng tải về máy tính để xem chi tiết, đảm bảo quyền lợi học tập của mình. Vui lòng tham khảo thêm Niên giám (khóa học) của các bạn.
File nén RAR gồm 2 file: 1 file dành cho hệ niên chế , 1 file dành cho tín chỉ, dạng file PDF.
* Máy tính của bạn cần phần mềm winRAR và phần mềm xem PDF nhé.
Link download (chọn 1 trong 3):
1. https://drive.google.com/file/d/0B1r4uuaXNgqnLUU5Y0ZZbkFKNWs/view?usp=sharing
2. http://www.mediafire.com/download/c3uevjqvpgxjmia/[svIUH.com]-2014-QuyChe.rar
3. https://www.dropbox.com/s/2o1gx0ps5nha972/[svIUH.com]-2014-QuyChe.rar?dl=0

Loading...