Nhà trường quy định các khoản thu khác (học phí tốt nghiệp, thi lại – kết thúc môn, thi lại tốt nghiệp, chấm phúc khảo, học phí học lại, các loại chứng chỉ…), áp dụng từ tháng 3 năm 2017.

1. Mức thu học phí tốt nghiệp đối với tín chỉ: Các khóa tuyển sinh sau năm 2015: 1 triệu đồng (đại học); 800 ngàn đồng (cao đẳng). Tuyển sinh trước năm 2015: đều 500 ngàn đồng.
2. Với niên chế: tuyển sinh trước năm 2015: 750 ngàn đồng (cao đẳng); sau năm 2015: 800 ngàn đồng (cao đẳng); Trung cấp: 500 ngàn đồng. Fb/svIUH

Loading...

Các khoản thu khác vui lòng xem hình phía dưới. Các thắc mắc về công nợ: vui lòng liên hệ Phòng Tài chính Kế toán (nhà E), điện thoại: 0283.8940390, gọi tiếp số nội bộ 124,125

Loading...