Các môn Lý luận chính trị Mác – Lênin có vai trò rất trọng yếu trong chiến lược giáo dục toàn diện cho sinh viên. Chúng góp phần hình thành, bồi dưỡng cho sinh viên thế giới quan – nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng ta, góp phần định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ.

Nhiều sinh viên cảm thấy “khó nhằn” khi học những môn học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, hãy tham khảo bài viết sau để có quá trình và hiệu quả học tốt hơn.

Xây dựng ý thức học tập

Trước tiên, để học tốt bất cứ môn học nào, ý thức học tập đóng vai trò rất quan trọng. Muốn xây dựng được ý thức học tốt, sinh viên cần hiểu được ý nghĩa của môn học đó. Nhận thức được giá trị thực tiễn của môn học thì sinh viên sẽ tự hình thành tính kỷ luật, trách nhiệm khi học tập.

Khoa học Mác – Lênin phát hiện được bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh tế của đời sống xã hội, tìm ra các quy luật chi phối sự vận động của chúng giúp con người vận dụng các quy luật kinh tế một cách có ý thức vào hoạt động kinh tế nhằm đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao. Ngoài ra kinh tế chính trị cũng là cơ sở lý luận cho nhiều môn khoa học khác, vì vậy môn học này có giá trị thực tiễn rất lớn.

Những kiến thức được cung cấp thông qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp sinh viên hiểu được vai trò của tư tưởng Bác trong sự nghiệp cách mạng và đường lối phát triển hiện nay của Việt Nam;

Đồng thời bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác. Bác Hồ không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà còn là một danh nhân văn hóa thế giới. Vì vậy học tập và kế thừa những giá trị tinh thần mà Người để lại luôn luôn là cần thiết và ý nghĩa.

Chủ động trong học tập

Thực ra, thời gian thầy cô giảng dạy trên lớp là rất ngắn, khó có thể nói cặn kẽ mọi vấn đề. Vì thế, bản thân mỗi người cần dành thời gian đọc trước nội dung học trước khi lên lớp.

Tuy nhiên khi đọc trước, do dặc thù môn học có nhiều vấn đề trừu tượng có những nội dung không thể hiểu hết được. Những nội dung đó cần đánh dấu lại để chú ý nghe giảng và ghi chép trên lớp, sau đó sẽ xem lại một lần nữa khi ôn bài ở nhà.

Không chỉ học trong sách

Ngoài giáo trình, nếu yêu thích một vấn đề nào đó, mỗi người cũng chủ động tự tìm tài liệu để đọc thêm, giúp hiểu sâu hơn về vấn đề. Hơn nữa, khi cần am hiểu một cách chuyên sâu, không thể chỉ dựa vào sách vở. Các nguồn tiếp thu kiến thức là rất phong phú thông qua sách báo, phim ảnh, các chương trình truyền hình,… nên nếu biết kết hợp thì môn học này sẽ không nhàm chán chút nào mà ngược lại còn rất thú vị.

Học thuật ngữ

Ban đầu khi học thì có rất nhiều những thuật ngữ chúng ta ít gặp trong cuộc sống nên cảm giác rất khó hiểu. Vì vậy, kinh nghiệm quý báu là học thật nhiều, thật thuộc các thuật ngữ này trước.

Khi đó việc đọc sách hay học bài trở nên rất trôi chảy. Đối với các hiện tượng, quy luật xã hội, hiểu một cách chung chung thì sẽ rất mơ hồ, nên em thường tự tìm ví dụ cho mỗi hiện tượng, quy luật này. Khi phân tích được cặn kẽ ví dụ thì việc nhớ bản chất của những quy luật, hiện tượng này trở nên rất đơn giản.

Làm đề cương tổng hợp, vẽ sơ đồ tư duy

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học đòi hỏi phải nhớ rất nhiều sự kiện lịch sử. Vì vậy, làm đề cương tổng hợp các sự kiện xảy ra theo từng năm là phương pháp dễ học, dễ nhớ nhất.

Ngoài ra sử dụng sơ đồ tư duy cũng là một cách khiến cho kiến thức ở cả hai môn học này trở nên dễ nhớ hơn.

Các sự kiện trong cuộc đời Bác đa phần đều gắn với những sự kiện lịch sử của dân tộc ta, nên nếu kết hợp với những hiểu biết tổng thể về lịch sử thì môn học này cũng “dễ thở” hơn nhiều.

Loading...