1. Download Mẫu đề thi, phiếu chấm môn thi vấn đáp

mau-3a_De thi vấn đáp_giua kỳ_-chinh-thuc

mau-3b_Phiếu chấm vấn đáp_Giữa kỳ_-chinh-thuc

mau-4a_Đề thi vấn đáp_Cuối kỳ_-chinh-thuc

mau-4b_Phiếu chấm vấn đáp _Cuối kỳ_chinh-thuc

2. Download Mẫu đề thi, đáp án các môn thi tự luận
01.-Mau 1a_Đề thi tự luận_GK_ CHINH THUC

01.-Mau 1b_Đáp án tự luận_GK_ CHINH THUC

02.-Mau 2a_Đề thi tự luận_CK_ CHINH THUC

02.-Mau 2b_Đáp án tự luận_CK_ CHINH THUC

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng – Lầu 1, Nhà C
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Loading...