Nội quy học tập của Trường Đai học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về giờ giấc, nề nếp học tập, thi cử, trách nhiệm của người học, sử dụng thẻ sinh viên, những việc không được làm và hình thức xử lý vi phạm. Áp dụng đối với người học là sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học đang theo học tại Trường.

Loading...

Loading...