1 bạn nam sinh IUH năm 3 chia sẻ một số kinh nghiệm qua video youtube về ôn tập môn Toán cao cấp 1.
Xin phép nhúng 3 video trong bài viết này:

1. Tích Phân

2. Chuỗi Số

3. 4 Đề Thi Toán Cao Cấp 1

Updating….

Loading...