Tổng hợp Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương IUH

Chú ý: tài liệu có giá trị tham khảo.

Loading...

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
(Dùng cho hệ ĐH, CĐ) – ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Link download:
1. https://goo.gl/5scTDQ
2. https://goo.gl/hJHN6c

Loading...