Dưới đây là bộ câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết, tổng hợp 1000 câu trắc nghiệm cho môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi được biên soạn cẩn thận bao quát toàn bộ nội dung môn học, được sử dụng trong giảng dạy và kiểm tra, thi kết thúc môn học. Bài tổng hợp (tham khảo), chi tiết tùy theo hướng dẫn của giảng viên giảng dạy.
* Link download:
1: Trắc nghiệm: https://goo.gl/BMTxXv
2: Đề cương có trả lời: Tải tại đây
Bổ sung: Nội dung ôn tập các học phần của học kỳ 2 năm học 2017-2018
Follow Fanpage: ĐH Công nghiệp TP.HCM

Nhớ tham gia group: www.facebook.com/groups/sinhvieniuh/

Loading...