Thi xếp lớp Anh văn IUH

Tiếng Anh là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo của tất cả các hệ, bậc, ngành của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM . Người học (sinh viên) phải đạt điểm tiếng Anh căn bản, do khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy. Thi xếp lớp Anh văn là điều kiện bắt buộc, nhằm xác định đúng trình độ tiếng Anh của sinh viên để làm căn cứ xếp lớp. Thi xếp lớp áp dụng cho tất cả, trừ sinh viên khoa Ngoại ngữ.

Thi xếp lớp được tổ chức 2 – 4 lần/ năm, các bạn thi rớt có thể chờ đợt sau. Lệ phí thi: 50k/ lần. Nội dung thi trắc nghiệm. Sinh viên đăng kí và đóng lệ phí thi xếp lớp tại Phòng Tài chính Kế toán (nhà E). Sau khi có kết quả, những sinh viên có chung một trình độ được xếp học chung một lớp. Khi đi thi xếp lớp, cần mang theo CMND, biên lai đóng tiền. Không có chứng minh nhân dân sinh viên không được vào phòng thi.
* Kết quả thi xếp lớp: (bảo lưu 2 năm).
– Trên 5 điểm: sinh viên có thể đăng ký học Tiếng Anh căn bản ở website khoa Ngoại ngữ (http://iuh.edu.vn/khoangoaingu).
– Dưới 5 điểm hoặc không dự thi xếp lớp: Sinh viên đóng lệ phí học Tiếng Anh sơ cấp tại Phòng Tài chính Kế toán (nhà E) và xem thời khóa biểu tại website khoa Ngoại ngữ.
* Sinh viên phải hoàn thành chương trình tiếng Anh căn bản trước khi học tiếng Anh chuyên ngành. Các khoa, viện, trung tâm phối hợp với khoa Ngoại ngữ xếp thời khóa biểu áp cứng (bắt buộc) để sinh viên chủ động học môn tiếng Anh cho đúng tiến độ đào tạo. Sinh viên nợ điểm tiếng Anh căn bản thì xem thông báo kế hoạch tổ chức lớp trả nợ trên website khoa Ngoại ngữ (http://iuh.edu.vn/khoangoaingu).

  • Danh sách sinh viên dự thi xếp lớp Anh văn: Tìm trên website khoa Ngoại ngữ
    (Sau đó tìm kiếm bằng MSSV cho chính xác)