TỔNG HỢP DOWNLOAD PSD TYPOGRAPHY TIẾNG VIỆT ĐẸP

Loading...

Nguồn : sưu tầm trên các công động Vietdesigner , Blend&Retouch ..

Một số tác giả : Diễn Nguyễn , Nguyễn Văn Huy ..

Link download miễn phí (chưa đầy đủ): https://www.fshare.vn/file/R9QNTUJWL11S 797MB
Tài khoản fshare vip tải nhanh miễn phí : goo.gl/Fu5Xwo

Code full 3,2GB / 3 folder , file psd trên google drive có thể xem trực tiếp nội dung demo trước khi tải về:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B-9D1s7pTwj5eEFXLWtHYXZCNWc

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0Bxhih_k_Z2WWRTlJRkVQODNJVjg

https://drive.google.com/drive/folders/0B5TIVQzCYMHFSnl1aW15clV4SjQ

Loading...