Sinh viên Công Nghiệp

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH

18,379

Xét và công nhận tốt nghiệp IUH – Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Những sinh viên (hệ tín chỉ) có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:
– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
– Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình đào tạo;
– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;
– Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất (trừ sinh viên đại học liên thông 1,5 năm, cao đẳng chuyên nghiệp liên thông và đại học vừa làm vừa học);
– Có chứng chỉ tiếng Anh (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định ở khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về sau là: chứng chỉ TOEIC 450 điểm hoặc tương đương đối với bậc Đại học. Chứng chỉ TOEIC 350 điểm hoặc tương đương đối với bậc Cao đẳng.
+ Các khóa tuyển sinh từ năm 2014 trở về sau: Bậc đào tạo đại học chứng chỉ TOEIC 400 điểm; Bậc đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng: chứng chỉ TOEIC 350 điểm.
+ Các khóa tuyển sinh trước 2014: Bậc đào tạo đại học chứng chỉ C tiếng Anh; Bậc đào tạo đại học vừa làm vừa học và Cao đẳng chứng chỉ B tiếng Anh.
– Có chứng chỉ A tin học: hiện quy đổi hoặc chuyển sang chứng chỉ CNTT cơ bản.
Sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp phải làm đơn nộp về khoa quản lý, khoa lập danh sách và làm các thủ tục để trình hội đồng xét tốt nghiệp. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện. Hội đồng xét tốt nghiệp gồm: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền làm Chủ tịch, Trưởng phòng Đào tạo làm thư ký và các thành viên. Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học, như sau:
– Xuất sắc: 3,60 đến 4,00
– Giỏi: 3,20 đến 3,59
– Khá: 2,50 đến 3,19
– Trung bình: 2,00 đến 2,49
Hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức nếu sinh viên bị kỷ luật trong thời gian học từ mức cảnh cáo trở lên. Sinh viên không tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học, nếu có nguyện vọng chuyển ngành thì sẽ làm đơn và sẽ học ở bậc học thấp hơn. Mỗi năm, nhà trường có 2 đợt trao bằng tốt nghiệp.

* Quy chế: http://iuhers.com/sbook/quy-che-hoc-vu-iuh-nam-hoc-2017.html
* Chuẩn tiếng Anh: http://iuhers.com/news/chuan-dau-ra-tieng-anh-cho-cac-iuhers-tuyen-sinh-tu-nam-2017-tro-ve-sau.html
* Chuẩn tin học: http://iuhers.com/careers/iuh-dieu-chinh-chuan-dau-ra-tin-hoc-2017.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.